Dátum a čas

Dnes je pondelok, 18.12.2017, 0:30:56

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 17. 12. 2017
-1 °C -10 °C
slabé sneženie, severný vánok
vietorS, 1.31m/s
tlak960.37hPa
vlhkosť79%
sneženie0.57mm

Kalendár

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 30
TÝŽDEŇ: 30
CELKOM: 166105

Odkazy

Združenie miest a obcí

Navigácia

Obsah


Všeobecne záväzné nariadenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VZN č.1/2017 - o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie voleb. plagátov na verej. priestranstvách počas voleb. kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do org.samospráv. kraja BB a voľby do org. samosprávy obce (.pdf)23.08.2017
Dodatok č.1 k VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom (.pdf)19.12.201604.01.2017
Dodatok č.2 k VZN č.9/2014 o poplatku o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území Obce Halič, platný od 1.1.2017 (.pdf)12.09.201627.09.2016
VZN č.4/2016 o určení miestneho poplatku za rozvoj (.pdf)12.09.201627.09.2016
VZN č.3/2016 o urční výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia (.pdf)12.09.201627.09.2016
VZN č. 2/2016, príloha č. 2 - zmeny a doplnok VZN č.3/2002 (.pdf)21.06.201605.07.2016
VZN č.1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi (.pdf)15.06.201630.06.2016
VZN č.2/2015 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (.pdf)15.06.201630.06.2016
VZN č.3/2015 o o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do NR SR. (.pdf)15.06.201630.06.2016
Príloha č. 1 k VZN č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva (.pdf)15.06.201630.06.2016
VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Halič (.pdf)15.06.201629.06.2016
VZN č. 9/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady01.01.2015
VZN č. 7/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obci.26.08.2014
VZN č. 3/2014 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Halič28.04.2014
VZN č. 4/2014 o určení názvu verejného priestranstva28.04.2014
VZN č. 5/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby28.04.2014
VZN č. 6/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie plagátov v čase volebnej kampane vo voľbách do Európskeho parlamentu28.04.2014
VZN č. 1/2014 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane pre voľby prezidenta SR05.03.2014
VZN č. 2/2014, ktoré tvorí dodatok č. 2 k VZN obce Halič č. 2/2007 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia v znení doplnku zo dňa 12. 10. 201205.03.2014
VZN č. 9/2013 o chove, držaní a odchyte psov01.01.2014
VZN č. 10/2013 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane vo voľbách do samosprávnych krajov30.10.2013
VZN č. 6/2013 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác27.08.2013
VZN č. 7/2013 - Požiarny poriadok obce27.08.2013
VZN č. 8/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia27.08.2013
VZN č. 4/2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia01.07.2013
VZN č. 5/2013 o vymáhaní miestnych daní a poplatkov01.07.2013
VZN č. 2/2013 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia30.04.2013
VZN č. 3/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva30.04.2013
VZN č. 1/2013 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.26.02.2013
VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území Obce Halič02.11.2012
VZN č. 3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Halič č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby01.09.2012
VZN č. 2/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Halič č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby26.06.2012
VZN č. 1/2012 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane.29.02.2012
VZN č. 1/2011 o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území obce Halič15.12.2011
VZN č. 2/2011 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území Obce Halič15.12.2011
VZN č. 5/2010 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území Obce Halič01.01.2011
VZN č. 2/2010, ktorým sa určuje cena obecných pozemkov v zastavanom území obce Halič26.04.2010
VZN č. 1/2010, ktorým sa prijímajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Halič29.03.2010
VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Halič28.12.2009
VZN č. 6/2009 Organizačný a prevádzkový poriadok Športového areálu v Haliči27.11.2009
VZN č. 3/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately29.06.2009
VZN č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby24.04.2009
VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a výške prísp01.10.2008
VZN č. 5/2007 o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu Obce Halič.29.10.2007
VZN č. 4/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu25.06.2007
VZN č. 2/2007 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia01.05.2007
VZN č. 3/2007 o verejných kultúrnych podujatiach na území obce Halič01.05.2007
VZN č. 2/2006 o zákaze predaja a používania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach24.04.2006
VZN č. 1/2006 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi30.01.2006
VZN č. 10/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi, nebezpečnými odpadmi a elektroodpadom z domácností na území obce Halič26.12.2005
VZN č. 8/2005 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Halič-Horné pole29.11.2005
VZN č. 4/2004 o určení spoločného školského obvodu základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským02.11.2004
VZN č. 2/2004 o určení školského obvodu základnej školy01.04.2004